Tourist Information

Contact us: info(at)loode-eesti.ee 

The North-West Estonian tourism is coordinated by MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa ja SA Läänemaa.

This webpage has been co funded by the European Agricultural Fund for Rural Development LEADER Project ’’Loode-Eesti piirkonna ühisturundus“.

Project manager: Karet Kõverjalg, karet(at)loode-eesti.ee 

leader-2014-kleebis-veeb-h-w-col-1024x287