Muinastulede öö

Hoiame merd, mis meid ühendab!

Kord aastas, muinastulede ööl süüdatakse lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid märgutulesid ehk iilastulesid. Kunagi nimetati rannaäärseid märgutulesid iilastuledeks eelkõige Eesti saartel. See oli tuli, mis süüdati rannas hilja peale jäänud paadimeestele. Iilane ehk tulemees sai tule hoidmise eest igalt tule juurde saabunud paadilt sada räime. Seda korda ja kohustust järgiti sadu aastaid, sest oli nii meremeeste ellujäämiseks kui ka rannakülade kestmiseks oluline.

Tänapäevasel rannalõkete süütamise suvelõpuüritusel, mis on paari aastakümnega saanud üldrahvalikuks traditsiooniks. Mööda randa luuakse ühiselt lõkete kett. Nii, üheskoos mere ääres seda sündmust tähistades, edastatakse eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid. 

Iilastuled süüdati viikingite ajastul praktilisest vajadusest, muinastulesid süüdatakse nüüdisajal kord aastas, augusti lõpus. Tulede kett ümber Eesti ranniku ja saarte on aasta-aastalt üha pikenenud. 

Muinastulede öö 2022 toimub 27. augustil, algusega kell 20:30!

Ühe kaunima suvise traditsiooniga saab ühineda igaüks, kes soovib mööduvale suvele meeldejääva punkti panna. Leia endale lähimad lõkkekohad muinastuled.ee kaardilt või loo päris oma lõkkekoht ja märgi see eelmainitud veebilehe abil kaardile. Oma muinastulest tehtud video ja pildi jagamisel saad kasutada viiteid #muinastuledeöö, #muinastuled ja naabritele teada andmiseks #ancientbonfires. 

Hoiame merd, mis meid ühendab!