Ellamaa elektrijaam

Ellamaa ektrijaam on ehitatud arhitekt Vladovski projekti järgi. Ehitustöid alustati 1922. a septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturbaga. Sõjajärgsel perioodil (1944-1950) oli Ellamaa elektrijaamal oluline osa Eesti varustamisel elektrienergiaga. Jaam lõpetas oma töö 1. maist 1966.a.
Ellamaa elektrijaam kultuuriministri määrusega tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Endises elektrijaama hoones asub hetkel MOMU Mootorispordi Muuseum.

Kontakt

momu@momu.ee
Turba alevik, Saue vald, Tööstuse tänav