Jugapuulaane õpperada

RMK Nõva külastuskeskuse juurest Perakülast algav õpperada, mis kulgeb läbi eriilmeliste metsade ja pärandkultuuri paikade ning jõuab ringiga tagasi alguspunkti. Rada on soovitav läbida jalgrattaga, kuid on sobiv ka jalutamiseks.
Raja pikkus on 3,5 km. Rajal näed metsamajanduslikke (raielank, erinevad puistud) ja pärandkultuuriobjekte (piirikivid, kiviaiad, palvemaja, tõrvapõletusahi), ette jäävad ka mesindustalu ja Põlluotsa talumuuseum.

Kontakt

info.nova@rmk.ee
Peraküla, Lääne-Nigula vald