Keila-Joa hüdroelektrijaam

Keila-Joa vesiveskist pärinevad vanimad ülestäheldused 1555. aastast. 1928 hakkas Keila-Joa hüdroelektrijaam elektrit tootma, samal ajal tegutses siin ka kalakasvatus ja jätkas tööd vana viljaveski.
1936 laiendati kalakasvatuse abihooned, ehitati uus veevõtukanal ja moderniseeriti elektrijaam. 1950-ndate lõpus valmis järjekordne juurdeehitis. 2005 taastas omanik Eesti Energia hüdroelektrijaama 20. saj algusest pärineva välisilme ja ajaloolist kompleksi saab vaadelda väljastpoolt. 
Mõisa vesiveski on Kultuurimälestiste riiklikus registris.

Kontakt

info@energia.ee
Keila-Joa alevik, Lääne-Harju vald