Koostööpäev Tagametsa Loovusmajas

Koostööpäev organisatsioonidele ja meeskondadele. Koostööpäeva eesmärk on tugevdada inimeste omavahelisi kontakte ja koostööd, kasvatada ühtsustunnet ja saavutada kokkulepped, mis aitavad tulemuslikkust ja sisekliimat parandada. Mida tõhusam on inimeste vaheline koostöö, seda paindlikum on organisatsioon ja seda tulemuslikum on meeskond.
Loovusmaja inspireeriv keskkond koos inspireerivate tegevustega toetab inimeste spontaansust ja loovust ning aitab seeläbi leida uusi toimivaid lahendusi.
 

Kontakt

info@loovusmaja.ee
Tagametsa küla, Saue vald, ESKU