Linnuvaatlus Põõsaspea neemel

Põõsaspea neem  on Eesti mandriosa loodepoolseim neem. Ulatub kitsa kivise seljakuna Osmussaare suunas kaugele merre.
Põõsaspea neem on Põhja-Euroopas üks paremaid  veelindude rände jälgimise kohti. Üle neeme kulgeb tähtis arktiliste veelindude rändetee. Põõsaspea neem asub Nõva maastikukaitsealal. Osmussaart ümbritsev ja rannikuga piirnev mereala on Nõva-Osmussaare hoiuala.
Soovitame enne kaitseala külastamist tutvuda kaitseala kaitse-eeskirjaga.

 

Kontakt

nova.looduskeskus@rmk.ee
Spithami küla / Spithamn, Lääne-Nigula vald