Loovtöötuba Tagametsa Loovusmajas

Kutsume teid rikastama oma meeskonna koosolekut või ajurünnakut loovtöötoaga, milles saate visualiseerida käsitletava teema.Aktuaalse teema visualiseerimine savis aitab nähtavale tuua ja vaadeldavaks teha osalejate mõtted. Valmiv töö on vaadeldav erinevatest perspektiividest, mis aitab näha uusi seoseid ja luua uusi lahendusi.
Visualiseerimine kaasab kõik osalejad, osalejate arusaam käsitletavast teemast ühtlustub ja lahendused, kokkulepped, tegevused on toodud nähtavale ning jäävad osalejatele paremini meelde.

Kontakt

info@loovusmaja.ee
Tagametsa küla, Saue vald, ESKU