Riisipere mõis

1819-1821 ehitatud Eesti silmapaistvama klassitsistliku mõisaansambli härrastemaja on suur kahekorruseline kivihoone, mille peafassaadil on esinduslik astmikulise ehisviiluga sammasportikus marmortrepiga, tiibadel külgrisaliidid.

Alakorrus on võlvitud, enamik ülakorruse esindusruume paikneb anfilaadina, silmapaistvad on hoone keskteljel asetsev kuppelsaal ja läänetiival asuv sammassaal. Härrastemaja taga paiknevat parki ümbritseb kaarjalt suur paistiik.
Hoone hämmastab vaatajat praegugi oma kunagise aristokraatliku suurejoonelisusega.

Mõis on vaadeldav vaid väljast, toimub mõisa renoveerimine.

Kontakt

Vilumäe küla, Saue vald, RIISIPERE MÕIS